State Landmark Makes Top Ten List

State Landmark Makes Top Ten List
Palouse Falls

A state landmark makes a top ten list of great places to see across the planet.

KOMO's Eric Heintz takes us to Palouse Falls: