Photos: Skiers salivate as fresh snow covers Northwest slopes

«Previous
7 of 20 Photos
Next »
Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
«
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
»
Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
Snow covers the slopes at Crystal Mountain Ski resort on Nov. 4, 2013. (Photo: Crystal Mountain Ski)