UW alum seeks to forecast perfect ski day through 3D snowflake photos

«Previous
16 of 20 Photos
Next »
Read the story
Prof. Tim Garrett's Snowflake Photos
«
  • 3D Snowflake Photos
  • 3D Snowflake Photos
  • 3D Snowflake Photos
  • Prof. Tim Garrett's Snowflake Photos
  • Prof. Tim Garrett's Snowflake Photos
  • Prof. Tim Garrett's Snowflake Photos
  • Prof. Tim Garrett's Snowflake Photos
»
Prof. Tim Garrett's Snowflake Photos
Photo courtesy: Prof. Tim Garrett, University of Utah